Usługi kominiarskie – na czym to właściwie polega?

Obowiązkiem każdego użytkownika, lub zarządcy budynku jest podawanie cyklicznym przeglądom przewodów kominowych. Wymóg ten wynika z ustawy Prawo budowlane art. 62, który nakłada obowiązek przeprowadzani kontroli co najmniej raz w roku. Zgodnie z przepisami osobami uprawnionymi to przeprowadzenia przeglądów są osoby posiadające kwalifikację mistrza w rzemiośle kominiarskim. Kominiarz posiada uprawnienia… Continue reading