Usługi kominiarskie – na czym to właściwie polega?

Obowiązkiem każdego użytkownika, lub zarządcy budynku jest podawanie cyklicznym przeglądom przewodów kominowych. Wymóg ten wynika z ustawy Prawo budowlane art. 62, który nakłada obowiązek przeprowadzani kontroli co najmniej raz w roku. Zgodnie z przepisami osobami uprawnionymi to przeprowadzenia przeglądów są osoby posiadające kwalifikację mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Kominiarz posiada uprawnienia do przeglądu przewodów domowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Jeśli chodzi o przegląd kominów przemysłowych , wolno stojących oraz kominów w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych kontroli może dokonywać osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Kominiarze dzięki posiadanym uprawnieniom mogą wykonywać różne usługi kominiarskie m.in.:

  • Czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych – obowiązek określony przepisami zgonie z którymi cztery razy w roku powinno czyścić się przewody w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Dwa razy w roku powinno się natomiast czyścić przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym. Najrzadziej natomiast czyścić się przewody w domach, które ogrzewa elektrociepłownia lub kotłownia znajdująca się w innym budynku. Czynność czyszczenia przewodów kominowych dokonuje się na zlecenie zainteresowanej strony.
  • Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń kominowych, która w głównej mierze polega na badaniu drożności przewodów kominowych a także badaniu prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych. Kontrolę należy przeprowadzić w taki sposób aby uzyskać wszelkie informacje dotyczące określenia sprawności przewodów kominowych oraz podłączeń i możliwości ich użytkowania. Przeglądy przewodów kominowych powinny odbywać się cyklicznie, a czynność ta powinna być potwierdzona odpowiednim protokołem.
    odbiory przewodów kominowych – każdy budynek przed oddaniem do użytku po ewentualnej przeróbce lub zmianie podłączeń musi zostać poddany kontroli przez osobę posiadającą uprawnienia.
  • Odbiór kominów zazwyczaj odbywa się na dwie część: formalną (sprawdzenie zgodności materiałów oraz wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją i projektem) oraz odbiór fizyczny (sprawdzenie m.in. drożności, prawidłowość prowadzenia przewodów, stan powierzchni przewodów, wloty i wyloty przewodów). W trakcie odbioru należy również skontrolować przewody i podłączenia kominowe, czy wszystko jest podłączone w odpowiedni sposób.

Więcej informacji na temat usług kominiarskich można znaleźć na wyżej wymienionej stronie.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *